Studion

I Björkbackskyrkan finns en komplett studio och replokal där du har möjlighet att repa med ditt band, spela in en demo eller podcast. Vi har också green-screen och bra belysning för video och streaming.

studion 1

Kontakt

Vill du hyra studion en heldag, exempelvis för inspelning? Skicka ett mail till [studion@bjorkbackskyrkan.se](mailto:studion@bjorkbackskyrkan.se).

Regler

  • Kontrakt skrivs alltid med de som repar i lokalen.
  • I lokalerna gäller totalt alkohol- och drogförbud.
  • Det är inte tillåtet att spela rasistisk eller satanistisk musik.
  • Det är inte tillåtet att äta mat i replokalen/studion.
  • Städa och lämna replokalen/studion i det skick du vill finna det.
  • Fruktskal och dyl. kastas inte i studion, utan i sopkorgen på toaletten.
  • Meddela alltid bokningsansvarig om något krånglar eller går sönder.
  • Den som är oaktsam och avsiktligt har sönder något blir ersättningsskyldig.
  • Bokning sker via bokningsansvarig.
  • Kyrkans aktiviteter går före musikstudions bokningar.

Kostnad

Vill du använda studion som replokal så kostar det 300 kr/termin och person. Då är 150 kr studioavgift och 150 kr i medlemsavgift till equmenia Örbyhus. Normal brukstid är då ca 2 h i veckan.