Historia

Equmeniakyrkan Örbyhus

Lördagen den 31 mars 2007 gick Vendels, Örbyhus och Österbybruks Missionsförsamlingar ihop och bildade en gemensam församling med ett gemensamt ungdomsarbete.

Equmeniakyrkan Örbyhus är alltså en ganska ung församling. Men rötterna sträcker sig in på 1800-talet och den väckelse som drog fram i Norduppland. Kringresande predikanter och engagerade kvinnor och män ledde till att församlingar bildades och missionshus byggdes.

Vendelbygden

Hösten 1877 bildades Vendels Missionsförsamling (Viksta missionsförsamling uppgick i Vendel 1966). Missionshuset i Karby byggdes 1877, Södra Missionshuset byggdes 1915, Viksta missionshus stod klart 1917.

Tegelsmorabygden

Hösten 1876 bildades Tegelsmora Missionsförsamling. Broddby missionshus byggdes 1876, Göksby byggdes 1893, Örbyhus missionskyrka byggdes 1911, Tobo missionskapell invigdes 1912.

Österbybruksbygden

1878 bildades Dannemora södra missionsförening, 1880 bildades Österbybruk missionsförening. Films västra friförsamling bildades också 1880. För norra Films missionsförening är ursprunget lite mer oklart och även för Dannemora gruvors missionsförsamling men båda hade verksamhet på 1870-talet. Den 27 april 1969 bildades dessa fem missionsförsamlingar tillsammans en ny församling med namnet Dannemora Missionsförsamling, som så småningom fick namnet Österbybruks Missionsförsamling.

Ett första missionshus byggs i Ragnarby 1885 och ett nytt 1913. Missionshuset i Elsarbo invigdes 1885 och Missionshuset i Andersbo 1887. Dannemora gruvor fick sitt missionshus 1922. Invigning av Missionskyrkan i Österbybruk skedde 1925.

Våren 2022 såldes Österbybruk Missionskyrka och sedan dess firar församlingen gudstjänst på ett ställe: i Björkbackskyrkan. Övriga lokaler har sålts inkl "bildarförsamlingarnas" gemensamma sommargård vid Vendelsjön: Uddnäs.