Om

Björkbackskyrkan Örbyhus bedriver verksamhet för alla åldrar i Örbyhus. All vår verksamhet är öppen för alla, man behöver inte vara medlem för att vara med!

I Björkbackskyrkan vill vi ge rum för livets viktiga frågor och möta den längtan efter tro, hopp och kärlek som vi alla bär på. Det är Jesus Kristus som är kyrkans kraftkälla och centrum och vi vill dela med oss av budskapet om honom.

Gudstjänsten är navet i församlingens liv, men vi inbjuder också till andra mötesplatser för gemenskap med Gud och varandra. Sången och musiken har också en viktig plats.

Vid livets höjdpunkter och i dess svåra stunder finns Björkbackskyrkan till för dig. Här finns möjlighet till barnvälsignelse, dop av barn eller vuxna, konfirmation, begravningsgudstjänst och vigsel. Vigsel kan hos oss ske mellan människor av olika eller samma kön.

Vi vill vara en kyrka för hela livet - med relationen till Gud, medmänniskor och övriga skapelsen - med allt vad livet rymmer av glädje och sorg - med alla människor från födelse till död - med både andliga och sociala behov - en plats att finna en tro och att växa i den…

- nära människan - dela människors vardagsliv - ge plats för möten mellan människor - vara öppen för människors längtan och behov…

- nära Gud - ge plats för möten med Jesus Kristus - leva med Gud i vardagen - vara öppen för Guds vilja och vägledning…

Vi tillhör samfundet Equmeniakyrkan och vårt barn och ungdomsarbete Equmenia.