Gudstjänst

Gudstjänst firas varje söndag klockan 11. Till gudstjänsten är alla välkomna, nya som gamla besökare. I gudstjänsten möts Gud och människa, himmel och jord. Hit får du komma med allt det som hör livet till och låta dig beröras och tilltalas av Gud.

Bibelordet, bönen, sången och musiken är viktiga delar i gudstjänsten. Ungefär en gång i månaden firas nattvard.