Daglediga

Promenad

Varje tisdag kl 14-15 ses de som vill vid anslagstavlan nedanför kyrkan. Tillsammans tar vi en promenad i det tempo som passar dig. Ta gärna med någon som du tror behöver lite sällskap! Under de halkigaste vintermånaderna ställer vi in promenaden.

Dagträffar

Till mittpådagträffarna är du välkommen för en stunds otvungen gemenskap. Vi fikar tillsammans och får lyssna till en gäst som spelar och sjunger eller berättar kring något ämne. Vi ses ungefär varannan torsdag. Se kalendern för aktuellt program.