Hyra lokaler

För att hyra någon av våra kyrkor/lokaler

samt få prisförslag kontakta

Gunnar Ståhlberg

070-246 16 17

Skicka e-post till Gunnar

Björkbackskyrkan Örbyhus

Tegelsmoravägen 29, 748 42 Örbyhus

Missionskyrkan Österbybruk

Bertilsvägen 13, 748 31 Österbybruk

Kyrksalen


Serveringen


Kyrksalen och serveringen

Regler för att använda våra lokaler


• Lokalen städas och lämnas i det skick den hade när     

  man kom.

• Alkoholförtäring och all form droganvändning i

  lokalerna är ej tillåten.

• I händelse av brand sker utrymning av lokalerna enligt

  uppsatta utrymningsplaner.

  Återsamlingsplats vid anslagstavlan nere vid vägen på

  nedre grusplan.

• Lokalerna släcks och låses när man lämnar dessa.

• Nyckelkortet återlämnas enligt överenskommelse.