Gudstjänst

Gudstjänster och samlingar

Gudstjänst


Gudstjänst firas varje söndag i en eller flera av våra kyrkor. Till Gudstjänsten är alla välklomna, vana som ovana, troende som tvivlare. I Gudstjänsten möts Gud och människa, himmel och jord. Till Gudstjänsten får du komma med allt det som hör livet till och låta dig beröras och tilltalas av Gud.


Bibelordet, bönen och sången & musiken är viktiga delar i gudstjänsten, ungefär en gång i månaden firas nattvard.


"Gudstjänst för alla åldrar" är det ungefär en gång i månaden. Det är en gudstjänst som är utformad för att passa både barn och vuxna, ofta med inslag av drama och medverkan av någon Equmenia-grupp.


 


Musikandakt


Söndagkvällar är du välkommen till Musikandakter med någon form av sång & musik och en aftonbön