För daglediga

För daglediga

Dagträffar


Till Dagträffarna är du välkommen för en stunds otvungen gemenskap. Vi fikar tillsammans och får lyssna till en gäst som spelar och sjunger eller berättar kring något ämne. Programmet för dagträffarna hittar du under fliken Program


 

Bibelsamtal & Bön


Ungefär var tredje vecka träffas en grupp daglediga för att läsa Bibeln och be tillsammans. Gruppen är öppen för alla som vill vara med och de olika träffarna annonseras i annonsbladet Norra Uppland under Kyrkonytt.Symöten


Två syföreningar träffas för symöten varannan vecka på tisdagar kl 12. Efter en inledande andakt dricks det kaffe och sedan tas handarbetena fram. De två syföreningarna anordnar varsin syföreningsauktion - i Björkbackskyrkan under våren och i Göksby missionshus under hösten