Fondutsmyckning

"Av kärlek famnad"

Björkbackskyrkans fondutsmyckning bär namnet "Av kärlek famnad..." och har formgivits och tillverkats av Karin Amnå-Lindberg, Gävle. Inspirationen till konstverket hämtade hon från en text i Uppenbarelseboken, miljön och landskapet kring kyrkan samt församlingens liv.Här kan du läsa bibeltexten och Karins tankar kring konstverket


"Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och Lammets tron. Mitt på den stora gatan, med floden på ömse sidor, stod livets träd, som bär frukt tolv gånger om året och ger sin skörd varje månad, och trädets blad är läkemedel för folken. Och ingen förbannelse skall finnas mer. Guds och Lammets tron skall stå i staden, och hans tjänare skall tjäna honom." /Upp 22:1-3


Från Uppenbarelsebokens text om livets vatten härrör tankarna kring tro, tvivel och tillit. 


Björkbackskyrkan placerad på en höjd.


Likt ett tecken invid vattentornet.  Någon som famnar denna bygd, de som bor och verkar här.


Längst ner finns skogen med all sin rikedom. För vila och rekreation, men också att varsamt skatta för utkomst och material…


Ängar fyllda med blommor och örter - till läkedom, doft och glädje.


Vattnet söker sig ner genom skapelsen med liv och med kraft till allt växande. Livets vatten som ständigt fylls på och ger trötte vandraren ny styrka. 


Törnekronan minner om lidande och våld, men den omges av pingstens glödande tungor med vision och andlig vishet.


Manteln formad likt ett nät.

Och Jesu ord: ”jag ska göra er till människofiskare, gå ut i världen.”


Till en församling på väg, med ett tidslöst budskap:

Jesus Kristus är Herre.


Karin Amnå-Lindberg, Gävle mars 2012