US

Ungdomsstyrelsen

Equmenia Örbyhus leds av Ungdomsstyrelsen.


Ordförande är:

Louise Pettersson

mobil 070-723 43 72

equmenia@bjorkbackskyrkan.se