GDPR

GDPR - Hur vi hanterar personuppgifter

Equmenia Örbyhus samlar in personuppgifter för att kunna föra statistik över närvaro, kunna kontakta medlemmarna om behovet skulle finnas och för att kunna söka bidrag. Vi behöver också ha uppgifterna för att kunna bevisa att våra medlemssiffror stämmer om vi skulle väljas ut för stickprov.


Vi lagrar personuppgifterna i det digitala registerprogrammet repet. Vissa personuppgifter delar vi med samarbetspartners. I scout gäller det studieförbundet Bilda och riksorganisationen Scouterna.


Bilda hjälper oss med vissa kostnader för material. Scouterna gör att vi är en del av den världsvida scoutrörelsen och att vi får tillgång till medlemstidningen scout.

Om en deltagare skulle leva under skyddad identitet så registrerar vi inte alls medlemmen.


Du har rätt att beställa ut informationen som vi har om dig i vårt registersystem. Vänd dig då till någon av våra anställda, legitimationskrav föreligger. Du har också rätten att inte längre finnas med i registret. Men då kan vi heller inte längre räkna dig som medlem.