Barn & Ungdom

Barn & Ungdom - Equmenia Örbyhus

Equmenia Örbyhus bedriver kyrkans barn- och ungdomsarbete. Hela vårt arbete vilar på den första kristna kyrkans bekännelse "Jesus Kristus är Herre". Utifrån den och vår tids behov och möjligheter vill vi ge barn och unga en plats i kyrkan och visa på den Gud som är kärlek. Hela arbetet vilar på kristen grund, men varje deltagare är fri att själv ta ställning till tron.

Equmenia Örbyhus tillhör Equmenia, Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation.


Höstterminen sträcker sig från början av september fram till vårt luciafirande som alltid sker den lördag som infaller före 13 dec. Vårterminen startas under andra halvan av januari och håller på fram till Equmenias sommarfest som infaller en av de två första söndagarna i Maj. Under sommaren åker många av grupperna iväg på något läger. 


Det finns många olika Barn- & ungdomsgrupper att välja på och du hittar mer info om dem i menyerna här ovanför.

 

Kontakta gärna ungdomspastorn om du vill veta mer.

Oskar Johansson 073-073 20 33

e-post till Oskar