Kyrksalen Tobo

Kyrksalen Tobo

I Tobo hyr församlingen en lokal som vi kallar för Kyrksalen. Hit är du välkommen till Träffpunkt Tobo med program och sopplunch någon gång i månaden, gudstjänst och samtalsgrupp. På måndagar träffas en barn- och föräldragrupp för lek, pyssel, sång och fika.


Om du är intresserad av att hyra vår lokal i Tobo är du välkommen att kontakta

Gunnar Ståhlberg 070-246 16 17.


Adress: Bruksgatan 4, Tobo