Hyra lokaler

För att hyra någon av våra kyrkor/lokaler

samt få prisförslag kontakta

Gunnar Ståhlberg

070-246 16 17

Skicka e-post till Gunnar

Björkbackskyrkan Örbyhus

Tegelsmoravägen 29, 748 42 Örbyhus

Kyrksalen

 

Serveringen

 

Kyrksalen och Serveringen

 

Studion

Missionskyrkan Österbybruk

Bertilsvägen 13, 748 31 Österbybruk

Kyrksalen

 

Serveringen

 

Kyrksalen och serveringen

Kyrksalen i Tobo

Bruksgatan 4, 748 50 Tobo

Regler för att använda våra lokaler

 

• Lokalen städas och lämnas i det skick den hade när

man kom.

• Alkoholförtäring och all form droganvändning i

lokalerna är ej tillåten.

• I händelse av brand sker utrymning av lokalerna enligt

uppsatta utrymningsplaner.

Återsamlingsplats vid anslagstavlan nere vid vägen på

nedre grusplan.

• Lokalerna släcks och låses när man lämnar dessa.

• Nyckelkortet återlämnas enligt överenskommelse.