Alpha

Vad är Alpha?

Alpha är en grundkurs i kristen tro. Varje kurstillfälle inleds med att vi äter tillsammans i en enkel och avslappnad miljö. Det ger möjlighet att lära känna varandra. Kursen är öppen för alla och allt får frågas. Ingen fråga är för liten eller för stor. Alphakursen ges av alla kyrkor i de flesta kristna traditioner. Ledare för kursen är Urban Elenäs och Oskar Johansson, församlingens pastorer.

 

Innehåll

Alphakursen består av en serie föreläsningar över ämnen som Vem är Jesus? och Varför och hur kan jag be? Efter föreläsningarna möts vi i grupper för samtal och diskussion.

 

Kostnad

Alphakursen är kostnadsfri. Den som har möjlighet bidrar till självkostnaden för mat och deltagarhäfte.

 

För vem?

Alphakursen är för alla, speciellt den som

- vill undersöka kristendomen

- är ny kristen

- är ny i samhället eller kyrkan

- vill fräscha upp trons grunder

 

Vi hoppas att höstens kurs får deltagare i alla åldrar och att vi kan ha en samtalsgrupp för tonåringar/ungdomar och en för dem som kommit en bit längre på livsresan.

 

När?

Tisdagar kl 18.00-21 med start den 6 oktober.

 

Var?

I Björkbackskyrkan, Örbyhus (vid vattentornet)

 

Frågor & anmälan

Pastor Urban Elenäs 0760-495878 e-post

Ungdomspastor Oskar Johansson 0730-732033 e-post